K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 116
Rok A
08 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 49,14-15;
W pierwszym czytaniu Bóg zapewnia o swojej miłości do człowieka w każdym czasie i we wszystkich okolicznościach.
Komentarz do II czytania
1 Kor 4,1-5;
Człowiek wierzący nie powinien oczekiwać pochwał za swoje dobre postępowanie. Jest dobry dla innych gdyż kocha Pana Jezusa.
Komentarz do Ewangelii
Mt 6, 24-34;
Słowo dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do wierności i ufności Bogu. Posłuchajmy.