K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 91
Rok C
Zesłanie Ducha Świętego
Komentarz do I czytania
Dz 2,1-11;
W pierwszym czytaniu usłyszymy opis zesłania na Apostołów Ducha Świętego. Pan Jezus spełnił swoją obietnicę - zesłał, swojemu Kościołowi, od Ojca Ducha Świętego.
Komentarz do II czytania
Rz 8,8-17;
Duch Święty jest darem dla wszystkich ludzi, aby wszyscy mogli się miłować. Każdy, kto przyjmie Ducha Świętego może uznać siebie jako dziecko Boże i wołać "Abba, Ojcze".
Komentarz do Ewangelii
J 14,15-16.23b-26;
Wiele jest darów Ducha Świętego - o tym będziemy śpiewali w SEKWENCJI . Dzięki Duchowi Świętemu, ten kto miłuje Jezusa i zachowuje Jego naukę może stać się mieszkaniem dla Ojca i Syna w Duchu Świętym.