K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 90
Rok B
Zesłanie Ducha Świętego
Komentarz do I czytania
Dz 2,1-11;
Słowa, które usłyszymy, przypomną nam dzień powstania Kościoła. Wszystko to wydarzyło się pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Posłuchajmy.
Komentarz do II czytania
Ga 5,16-25;
Święty Paweł mówi w dzisiejszym czytaniu o różnych owocach działania Ducha Świętego. To po owocach poznajemy Jego działanie.
Komentarz do Ewangelii
J 15,26-27, 16,12-15;
Wiele jest darów Ducha Świętego - o tym będziemy śpiewali w SEKWENCJI - ale darem najpierwszym i najważniejszym, jest PARAKLET czyli Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi. On nas doprowadzi do całej prawdy, dzięki Niemu poznamy Ojca.