K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 202
Rok C
Przemienienie Pańskie
Komentarz do I czytania
Dn 7,9-10.13-14;
Proroctwo Daniela zapowiada przyjście Syna Bożego w chwale, którego panowanie będzie wiecznym panowaniem.
Komentarz do II czytania
2 P 1,16-19
Święty Piotr jako naoczny świadek Przemienienia Pańskiego umacnia naszą wiarę, że Pan Jezus jest Synem Bożym.
Komentarz do Ewangelii
Łk 9,28b-36;
Objawienie przekazane nam w dzisiejszej Ewangelii wzywa nas mocą Boga Ojca abyśmy słuchali Jezusa Chrystusa byli Jemu posłuszni.