K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 89
Rok A
Zesłanie Ducha Świętego
Komentarz do I czytania
Dz 2,1-11;
Słowa, które usłyszymy, przypomną nam dzień powstania Kościoła. Wszystko to wydarzyło się pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Posłuchajmy.
Komentarz do II czytania
1 Kor 12,3b-7.12-13;
Święty Paweł mówi w dzisiejszym czytaniu o różnych darach, które daje Duch Święty. Każdy wierzący otrzymuje taki dar od Boga, aby czynić dobro. Trzeba modlić się, aby ten dar rozpoznać.
Komentarz do Ewangelii
J 20,19-23;
Przed Ewangelią będziemy śpiewali SEKWENCJĘ, czyli hymn o Duchu Świętym. 
W Ewangelii usłyszymy zapowiedź Pana Jezusa, że w Kościele będą odpuszczane grzechy. Będzie to możliwe dzięki mocy Ducha Świętego