K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 114
Rok B
07 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 43,18-19.21-22.24b-25;
Co powinien zrobić człowiek, gdy Bóg mu przebacza grzechy? Człowiek też powinien o swoich grzechach zapomnieć i do nich nie wracać. 
O tej prawdzie przypomina prorok Izajasz. Posłuchajmy
Komentarz do II czytania
2 Kor 1,18-22;
Pan Jezus jest prawdomówny. Gdy mówi „TAK” to znaczy „TAK”. Gdy mówi „NIE” to znaczy „NIE”. Każdy z nas może naśladować Pana Jezusa w mówieniu prawdy. Wtedy będzie rosła chwała Boża.
Posłuchajmy
Komentarz do Ewangelii
Mk 2,1-12;
Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, co jest łatwe dla Pana Jezusa. Pan Jezus może uzdrowić nie tylko ciało człowieka. Może także uleczyć duszę nieśmiertelną z grzechu śmiertelnego. 
Pomyślmy, co musi uczynić człowiek, aby Pan Jezus go uzdrowił.