K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 88
Rok C
Wniebowstąpienie Pańskie
Komentarz do I czytania
Dz 1,1-11;
Pan Jezus 40 dni po zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba, obiecał, że ześle Ducha Świętego. Wszyscy uczniowie, którzy Go otrzymają staną się świadkami Jezusa.
Komentarz do II czytania
Hbr 9,24-28;10,19-23;
Komentarz do Ewangelii
łk 24,46-53;