K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 113
Rok A
07 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Kpł 19,1-2.17-18;
Bóg który jest ŚWIĘTY pragnie aby człowiek był święty. Drogą do świętości jest miłość do drugiego człowieka, którego nazywamy BLIŹNIM.
Komentarz do II czytania
1 Kor 3,16-23;
Jesteśmy nazwani ŚWIĄTYNIĄ BOGA. Mieszka w nas Duch Boży. BIADA KAŻDEMU kto ZNISZCZY TĘ ŚWIĄTYNIĘ.
Komentarz do Ewangelii
Mt 5,38-48;
SPRAWIEDLIWOŚĆ jest oparta na prawie "OKO za OKO, ZĄB za ZĄB". Pan Jezus uczy, że PRAWO MIŁOŚCI jest ważniejsze niż PRAWO SPRAWIEDLIWOŚCI.