K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 87
Rok B
Wniebowstąpienie Pańskie
Komentarz do I czytania
Dz 1,1-11;
Pan Jezus 40 dni po zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba, obiecał, że ześle Ducha Świętego. Wszyscy uczniowie, którzy Go otrzymają staną się świadkami Jezusa.
Komentarz do II czytania
Ef 4,1-13;
Komentarz do Ewangelii
Mk 16,15-20;