K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 86
Rok A
Wniebowstąpienie Pańskie
Komentarz do I czytania
Dz 1,1-11;
Pan Jezus 40 dni po zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba, obiecał, że ześle Ducha Świętego. Wszyscy uczniowie, którzy Go otrzymają staną się świadkami Jezusa.
Komentarz do II czytania
Ef 1,17-23;
Święty Paweł mówi, że Jezus, który wstąpił do nieba stał się Głową Kościoła a Kościół stał się wtedy Jego Ciałem.
Komentarz do Ewangelii
Mt 28,16-20;
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus daje Apostołom władzę nauczania o Bogu, daje moc udzielania chrztu świętego i obiecuje, że zawsze będzie z nami w Kościele, aż do skończenia świata.