K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 85
Rok C
VI Niedziela Wielkanocna
Komentarz do I czytania
Dz 15,1-2.22-29;
Apostołowie zawsze przed podjęciem trudnej decyzji modlili się prosząc Ducha Świętego o szczególną pomoc.
Pomyśl: Jak często modlisz się do Ducha Świętego? A jak wygląda twój pacierz? Czy nie jest byle jaki ?
Komentarz do II czytania
Ap 21,10-14.22-23;
Księga Apokalipsy przedstawia nam obraz Miasta Świętego. 
Do tego miasta może dostać się każdy człowiek. Musi spełnić tylko pewien warunek: dusza jego powinna być czysta jak kryształ. 
Czy dbasz o swoją duszę? Kto może ją oczyścić?
Komentarz do Ewangelii
J 14,23-29;
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zapewnia nas, że jest blisko, że daje nam radość i pokój. Jednocześnie zapewnia nas, że ześle nam od Boga Ojca Ducha Świętego, który jest Pocieszycielem.