K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 84
Rok B
VI Niedziela Wielkanocna
Komentarz do I czytania
Dz 10,25-26.34-35.44-48;
Święty Piotr i inni uczniowie widzieli jak Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki Apostoła. Wśród słuchających byli także poganie, czyli ludzie spoza Narodu Wybranego.
Komentarz do II czytania
1 J 4,7-10;
Dzisiejsze czytanie mówi nam o miłości, która pochodzi od samego Boga. Prawdziwa miłość jest zawsze wielkim darem dla drugiego człowieka.
Komentarz do Ewangelii
J 15,9-17;
Jezus w Ewangelii mówi o wielkiej miłości Boga do ludzi. Zachęca nas abyśmy tak siebie miłowali, jak On nas umiłował.