K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 2
Rok A
I Niedziela Adwentu
Komentarz do I czytania
Iz 2,1-5
Prorok Izajasz miał piękne widzenie. Zobaczył wspaniałą przyszłość jaką Bóg przygotował ludziom. Będzie to czas pokoju i miłości.
Komentarz do II czytania
Rz 13,11-14
Słowa, które usłyszymy w drugim czytaniu mają swoje znaczenie: 
•	 Noc - oznacza grzech i obecność szatana
•	 Dzień i zbroja światła - oznacza obecność Pana Boga 
•	 Przebudzenie się ze snu oznacza odrzucenie grzechów i nawrócenie się do Boga.
Komentarz do Ewangelii
Mt 24,37-44
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do czuwania. Kto czuwa ten nie przegapi chwili najważniejszej. 
Dla nas wzorem czuwania jest Noe, który uwierzył Panu Bogu, zbudował Arkę i ukrył się w niej. Uratował siebie samego i rodzinę przed potopem.