K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 83
Rok A
VI Niedziela Wielkanocna
Komentarz do I czytania
Dz 8,5-8.14-17;
Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszymy o sakramencie bierzmowania. Posłuchamy w jaki sposób apostołowie udzielali Ducha Świętego, tym, którzy byli już ochrzczeni.
Komentarz do II czytania
1 P 3,15-18;
Święty Piotr przypomina nam, że Pan Jezus, aby nas przyprowadzić do Boga, naprawdę umarł za nasze grzechy. Ale dzięki Duchowi Świętemu został powołany znów do życia i w ten sposób każdy z nas może dojść do nieba.
Komentarz do Ewangelii
J 14,15-21;
W dzisiejszej ewangelii, Pan Jezus opowiada swoim uczniom, w jaki sposób będzie przebywał w Kościele gdy odejdzie z tego świata do nieba. Otóż każdemu człowiekowi, który zachowuje Boże przykazania, na pewno objawi się Pan Jezus i oznajmi mu o miłości Ojca