K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 110
Rok A
06 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Syr 15,15-20;
Ludzie otrzymali wielki dar od Boga: każdy może być DOBRYM i czynić DOBRO. Jednocześnie słowo Boże przypomina nam, że Bóg nikomu NIE POZWOLIŁ GRZESZYĆ
Komentarz do II czytania
1 Kor 2,6-10;
Mądrość Boża jest ukryta przed światem. Bóg objawia ją nam przez Ducha. Drogą do zdobycia mądrości Bożej jest modlitwa serca.
Komentarz do Ewangelii
Mt 5,17-37;
Pan Jezus pragnie aby serca nasze były czyste, by kochać Go całym sobą, a co za tym idzie – wypełniać Jego prawo tak, jak nam przykazał.