K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 82
Rok C
V Niedziela Wielkanocna
Komentarz do I czytania
Dz 14,21b-27;
Apostołowie odwiedzali różne miasta i tam głosili Ewangelię. Radowali się wraz z całym Kościołem z tego, co Bóg uczynił w sercach ludzkich. 
Słuchając tego fragmentu, pomyśl: Komu możesz powiedzieć, że Pan Jezus go bardzo kocha.
Komentarz do II czytania
Ap 21,1-5a;
Słowa: „Miasto Święte” oraz „Jeruzalem Nowe” oznaczają niebo, gdzie przebywają święci. 
Posłuchaj uważnie, a dowiesz się czego w niebie na pewno nie będzie.
Komentarz do Ewangelii
J 13,31-33a.34-35;
Pan Jezus jest już w niebie. My jesteśmy jeszcze na ziemi. 
Słuchając dzisiejszej Ewangelii, pomyśl: Co trzeba zrobić, aby już teraz jedną nogą być w niebie.