K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 62
Rok A
Wigilia Paschalna
Komentarz do I czytania
Komentarz do II czytania
Komentarz do Ewangelii
Mt 28,1-10;