K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 80
Rok A
V Niedziela Wielkanocna
Komentarz do I czytania
Dz 6,1-7;
Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszymy o diakonach. Obecnie diakonami są mężczyźni, którzy pomagają biskupowi, udzielają Komunii świętej, odwiedzają chorych i samotnych, mówią kazania i udzielają chrztu św.
Komentarz do II czytania
1 P 2,4-9;
Jedynym Kapłanem jest Jezus. Księża są sakramentalnym znakiem Jezusa Kapłana, a wszyscy ochrzczeni należą do powszechnego kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy
Komentarz do Ewangelii
J 14,1-12;
Święty Tomasz pytał Jezusa o drogę do Ojca. Święty Filip chciał zobaczyć Ojca, a Pan Jezus wskazał na samego siebie i powiedział, że kto Go dobrze pozna, ten na pewno trafi do Boga Ojca.