K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 108
Rok B
05 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Hi 7,1-4.6-7;
Gdy człowiek zapomina o Panu Bogu czas przemija mu bez nadziei. Człowiek przestaje być radosny. Wszystko staje się marnością.
Komentarz do II czytania
1 Kor 9,16-19.22-23;
Św. Paweł mówi o swoim szczęściu. Szczęściem i radością dla tego apostoła jest głoszenie Ewangelii, czyli mówienie wszystkim ludziom o wielkiej miłości Boga do człowieka.
Komentarz do Ewangelii
Mk 1,29-39;
Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Pan Jezus każdego dnia nauczał i uzdrawiał ludzi wypędzając złe duchy. Wieczorem był bardzo zmęczony i kładł się spać. Wstawał bardzo wcześnie, gdy było jeszcze ciemno i mówił pacierz.