K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 59
Rok ABC
Wielki Piątek
Liturgia Męki Pańskiej
Komentarz do I czytania
Iz 52,13-53,12'
Proroctwo z Księgi Izajasza zapowiada mękę Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Komentarz do II czytania
Hbr 4,14-6; 5,7-9;
Jezus przez swoje cierpienie i śmierć na krzyżu stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Komentarz do Ewangelii
Męka Pana Jezusa J 18,1-19,42;
Za chwilę będziemy słuchać opisu męki Pana Jezusa. Słuchając - staniemy się świadkami Bożej miłości.