K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 79
Rok C
IV Niedziela Wielkanocna
Dobrego Pasterza
Komentarz do I czytania
Dz 13,14.43-52;
Za chwilę dowiemy się o skutkach słuchania Słowa Bożego:
Każdy kto przyjmuje słowo Boże ten żyje w radości i ma coraz większą wiarę. 
Natomiast człowiek, który odrzuca naukę Pana Jezusa otwiera swoje serce na zazdrość i nienawiść. Posłuchajmy
Komentarz do II czytania
Ap 7,9.14b-17;
Białe szaty - oznaczają stan łaski uświęcającej.
Wielki ucisk - oznacza grzech człowieka. Szata wybielona we krwi Baranka - to dusza obmyta na Chrzcie świętym. 
Namiot - to tabernakulum i oznacza Komunię świętą
Komentarz do Ewangelii
J 10,27-30;
Pan Jezus często nazywa siebie Dobrym Pasterzem, a nas nazywa owcami. Posłuchaj co obiecuje swoim owcom Dobry Pasterz. 
Pomyśl: Czy dobrze znasz swojego Pasterza?