K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 107
Rok A
05 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 58,7-10;
Jeżeli pragniesz uczynić coś dobrego dla drugiego człowieka - to Bóg będzie zawsze blisko ciebie.
Komentarz do II czytania
1 Kor 2,1-5;
Święty Paweł ukazuje nam Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego abyśmy wiarę naszą budowali na mocy Bożej.
Komentarz do Ewangelii
Mt 5,13-16;
Pan Jezus nadaje naszemu życiu smak - czyni nas SOLĄ ZIEMI i ŚWIATŁEM ŚWIATA.