K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 78
Rok B
IV Niedziela Wielkanocna
Dobrego Pasterza
Komentarz do I czytania
Dz 4,8-12;
Święty Piotr nazywa Jezusa kamieniem węgielnym, gdyż na Nim zbudowany jest cały Kościół, a Jezus jest jedynym Zbawicielem.
Komentarz do II czytania
1 J 3,1-2;
Święty Jan mówi o wielkim darze Boga. Tym darem jest miłość. Wszyscy, którzy przyjmują ten dar stają się podobni do samego Boga.
Komentarz do Ewangelii
J 10,11-18;
Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem. Nas nazywa owcami. Pasterz zna swoje owce a one słuchają Jego głosu. Posłuchajmy, zatem głosu Dobrego Pasterza.