K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 56
Rok ABC
Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej
Komentarz do I czytania
Wj 12,1-8.11-14;
W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia usłyszymy opis wieczerzy paschalnej, która jest ustanowiona przez Boga jako PAMIĄTKA WYJŚCIA z NIEWOLI egipskiej.
Komentarz do II czytania
1 Kor 11,23-26;
Św. Paweł przekazuje nam to, co objawił mu Pan Jezus. Tym objawionym przekazem jest USTANOWIENIE EUCHARYSTII.
Komentarz do Ewangelii
J 13,1-15;
Jezus odchodzi z tego świata do Ojca, Zostawia nam PRZYKŁAD SWOJEJ MIŁOŚCI. Teraz wiemy w jaki sposób można miłować bliźniego.