K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 77
Rok A
IV Niedziela Wielkanocna
Dobrego Pasterza
Komentarz do I czytania
Dz 2,14a.36-41;
W dzisiejszym fragmencie Dziejów Apostolskich, Bóg, przez świętego Piotra, ogłasza nam wspaniałą wiadomość: Jezus ukrzyżowany jest naszym Panem i Mesjaszem. Każdy, kto w Niego wierzy ma życie wieczne.
Komentarz do II czytania
1 P 2,20b-25;
Święty Piotr w dzisiejszym czytaniu pokazuje nam jaki jest Jezus. 
On nigdy:	grzechu nie popełnił, nie złorzeczył, nie groził
i co jest najważniejsze - Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni z grzechów. 
Posłuchajmy
Komentarz do Ewangelii
J 10,1-10;
Pan Jezus jest dobrym Pasterzem. Jest także owczarnią oraz bramą do owczarni. My jesteśmy owcami. Słuchając dzisiejszej Ewangelii pomyśl: Czy jest owieczką która idzie za swoim pasterzem ?