K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 38
Rok A
I Niedziela Wielkiego Postu
Komentarz do I czytania
Rdz 2,7-9; 3,1-7;
Usłyszymy w czytaniu z Księgi Rodzaju o grzechu pierworodnym Adama i Ewy. Pomyśl, słuchając Słowa Bożego, że Twój udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej może być zadośćuczynieniem za twój grzech oraz grzechy całego świata.
Komentarz do II czytania
Rz 5,12-19;
Odpowiedzialność za pierwszy grzech, który pojawił się na świecie, ponosi pierwszy człowiek - Adam. Ale po Adamie przyszedł człowiek z nieba- NOWY ADAM - PAN JEZUS. To dzięki Niemu możemy otrzymać rozgrzeszenie i życie wieczne. Trzeba się tylko nawrócić.
Komentarz do Ewangelii
Mt 4,1-11;
Pan Bóg mówi człowiekowi o tym co JEST DOBRE. A szatan mówi o tym co jest JAKBY DOBRE. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o Jezusie, który był kuszony przez szatana. Jezus nas uczy, że RACJĘ ma BÓG. Trzeba służyć Panu Bogu.