K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 76
Rok C
III Niedziela Wielkanocna
Komentarz do I czytania
Dz 5,27b-32.40b-41;
Księga Dziejów Apostolskich ukazuje historię Apostołów po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Apostołowie są przekonani, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dlatego pełni radości głoszą, że Jezus jest Zbawicielem.
Komentarz do II czytania
Ap 5,11-14;
Wszystko co jest na niebie i na ziemi oddaje cześć Barankowi. Tym Barankiem jest Jezus, który został zabity a jednak żyje.
Komentarz do Ewangelii
J 21,1-19;
Jezus, tak jak w dzisiejszej ewangelii przychodzi do nas niezauważony. Daje nam pokarm, którego bardzo nam trzeba, i zadaje trudne pytania. Piotra zapytał: Czy ty mnie miłujesz?