K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 36
Rok B
Święto Chrztu Pańskiego
Komentarz do I czytania
Iz 55,1-11;
Usłyszymy dzisiaj ZAPROSZENIE z jakim zwraca się do nas Pan Bóg. Wszystkim, którzy przyjmą to ZAPROSZENIE - Pan Bóg obiecuje wspaniałe życie - Nowe Przymierze.
Komentarz do II czytania
1 J 5,1-9;
Każdy, kto uwierzy, że Jezus jest Synem Bożym i będzie przestrzegał Bożych Przykazań otrzymuje wielki DAR - stając się Dzieckiem Bożym jest zdolny do miłowania Pana Boga i bliźniego.
Komentarz do Ewangelii
Mk 1,7-11;
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o chrzcie Jezusa w Jordanie. Podczas tego wydarzenia Bóg objawił Siebie jako Ojca i Syna, i Ducha Świętego.