K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 53
Rok A
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Komentarz do I czytania
Iz 50,4-7;
SŁUGA JAHWE, o którym mówi prorok Izajasz cierpiał straszliwie. SŁUGA JAHWE jest obrazem JEZUSA cierpiącego za nasze grzechy.
Komentarz do II czytania
Flp 2,6-11;
Pan Jezus pozwolił, aby Go poniżono do granic możliwości. Dzięki temu mógł nam później ukazać swoją BOSKĄ CHWAŁĘ.
Komentarz do Ewangelii
(Ew.: Mt 21,1-11) Męka: Mt 26,14-27,66;
Będziemy słuchali opis męki Pana Jezusa. Gdy usłyszymy, że Jezus umiera wszyscy uklękniemy na dwa kolana.