K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 75
Rok B
III Niedziela Wielkanocna
Komentarz do I czytania
Dz 3,13-15.17-19;
W pierwszym czytaniu usłyszymy wypowiedź świętego Piotra o Jezusie Zbawicielu. Każdy, kto nawraca się i pokutuje za grzechy korzysta z owoców męki i śmierci Pana Jezusa.
Komentarz do II czytania
1 J 2,1-5;
Święty Jan zachęca wszystkie dzieci Boże, aby nie grzeszyły i zachowywały w swoim życiu przykazania Boże.
Komentarz do Ewangelii
Łk 24,35-48;
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus tłumaczy Apostołom, że nie jest duchem, ale żywym, zmartwychwstałym Mesjaszem, który musiał cierpieć, aby wypełniło się objawienie Boże.