K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 35
Rok A
Święto Chrztu Pańskiego
Komentarz do I czytania
Iz 42,1-4.6-7;
Prorok Izajasz zapowiada nadejście Sługi którego Bóg sobie upodobał. Będzie to Sługa na którym spocznie Duch Pana.
Komentarz do II czytania
Dz 10,34-38;
Szymon Piotr składa świadectwo, iż Jezus jest namaszczony Duchem Świętym, czyli jest Chrystusem.
Komentarz do Ewangelii
Mt 3,13-17;
Dzisiejsza Ewangelia objawia nam prawdę o Trójcy Świętej. Bóg objawia się jako OJCIEC i SYN, i DUCH ŚWIĘTY.