K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 74
Rok A
III Niedziela Wielkanocna
Komentarz do I czytania
DZ 2,14.22B-32;
Słowo Boże zawarte we fragmencie Dziejów Apostolskich jest ogłoszeniem wspaniałej nowiny. Oto Bóg jest silniejszy od wszystkich bezbożników i zabójców. Jezus po śmierci wstaje z grobu i daje wszystkim ludziom nadzieję życia wiecznego.
Komentarz do II czytania
1 P 1,17-21;
Słowo Boże mówi o tym, że człowiek nie jest na sprzedaż a jednak może stać się NIEWOLNIKIEM. Z tej tragicznej NIEWOLI Bóg wykupił człowieka płacąc nie złotem i srebrem ale KRWIĄ SWOJEGO SYNA.
Komentarz do Ewangelii
Łk 24,13-35;
Aby spotkać się z Panem Jezusem przy łamaniu chleba trzeba najpierw dużo o Nim się nauczyć. Wiedzą o tym doskonale wszystkie dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej.