K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 104
Rok A
04 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
So 2,3;3,12-13;
Są na świecie ludzie, którzy szukają Pana Boga, szukają sprawiedliwości, pokory. Posłuchajcie jak żyją ludzie sprawiedliwi, których prorok nazywa RESZTĄ IZRAELA
Komentarz do II czytania
1 Kor 1,26-31;
Święty Paweł mówi dzisiaj o naszym powołaniu. Bóg powołuje różnych ludzi do królestwa Bożego. Każdy człowiek może być powołany, nawet jeśli ma jakąś wadę albo grzeszy.
Komentarz do Ewangelii
Mt 5,1-12a;
Usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii osiem błogosławieństw. Są to drogowskazy drogi Bożej. Znaki, które nam pokazują jak dojść do Pana Jezusa i Królestwa Bożego.