K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 50
Rok A
V Niedziela Wielkiego Postu
Komentarz do I czytania
Ez 37,12-14;
Pismo święte porównuje grzesznika do człowieka zamkniętego w grobie, czyli do nieboszczyka. 
W czytaniu, które za chwilę usłyszymy, Bóg obiecuje dać Swojego Ducha, dzięki któremu człowiek ma odpuszczone grzechy i znowu żyje.
Komentarz do II czytania
Rz 8,8-11;
List świętego Pawła do Rzymian potwierdza zapowiedź Starego Testamentu : Każdy kto ma Ducha Świętego ma jednocześnie życie wieczne i powinien się radować. 
Pan Jezus daje Ducha Świętego tym wszystkim, którzy się dobrze spowiadają.
Komentarz do Ewangelii
J 11,1-45;
Łazarz przestał być nieboszczykiem i wyszedł z grobu. 
Ci co wierzyli w Pana Jezusa bardzo się cieszyli widząc Łazarza. Nie boimy się słuchać o grobie i śmierci, gdyż wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał i ma władzę nad śmiercią.