K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 73
Rok C
II Niedziela Wielkanocna 
Bożego Miłosierdzia
Komentarz do I czytania
Dz 5,12-16;
Za chwilę usłyszymy fragment Pisma świętego mówiący o cudach, jakie czynili Apostołowie mocą Pana Jezusa Zmartwychwstałego.
Komentarz do II czytania
Ap 1,9-11a.12-13.17-19;
Święta Księgę Apokalipsy jest bardzo trudno zrozumieć. Dzisiejszy fragment mówi o Panu Jezusie, który ukazuje się świętemu Janowi jako ŻYJĄCY NA WIEKI.
Komentarz do Ewangelii
J 20,19-31;
Słów Ewangelii słuchamy zawsze w postawie stojącej, gdyż spotykamy się w niej z Panem Jezusem. 
Czasem jest trudno w to uwierzyć, tak jak trudno było uwierzyć świętemu Tomaszowi. Posłuchajmy o spotkaniu Tomasza z Jezusem