K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 30
Rok ABC
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Komentarz do I czytania
Lb 6,22-27;
Kiedy człowiek wypowiada wobec drugiego słowa Boże - wtedy to SŁOWO staje się BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM i niesie ze sobą BOŻY POKÓJ.
Komentarz do II czytania
Ga 4,4-7;
Syn Boży narodził się z Niewiasty abyśmy stali się przybranymi dziećmi Boga. Nie jesteśmy niewolnikami Boga ale DZIEĆMI, które wołają do Boga "ABBA to znaczy OJCZE".
Komentarz do Ewangelii
Łk 2,16-21;
Ósmy dzień od narodzenia był dla chłopca bardzo ważny. Jednym ze ZNAKÓW PRZYMIERZA jakie tego dnia otrzymywał było IMIĘ. Imię JEZUS oznacza "Bóg jest Zbawieniem".