K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 72
Rok B
II Niedziela Wielkanocna 
Bożego Miłosierdzia
Komentarz do I czytania
Dz 4,32-35;
Dzisiejsze czytanie z księgi Dziejów Apostolskich ukazuje nam cechy Kościoła. 
Posłuchajmy, do czego mamy dążyć żyjąc łaską uświęcającą
Komentarz do II czytania
1 J 5,1-6;
Siłą każdego katolika jest WIARA w Jezusa Zmartwychwstałego. Mając taką siłę i taką wiarę dużo łatwiej zachowywać Boże Przykazania.
Komentarz do Ewangelii
J 20,19-31;
Święty Tomasz, gdy zobaczył rany na rękach i nogach Pana Jezusa oraz Jego przebity bok, powiedział: „PAN MÓJ i BÓG MÓJ”.
My nie widzieliśmy i nie dotykaliśmy ran Pana Jezusa, ale UWIERZYLIŚMY, że ZMARTWYCHWSTAŁ - dlatego JESTEŚMY BŁOGOSŁAWIENI.