K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 28
Rok ABC
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Komentarz do I czytania
Syr 24,1-2.8-12;
Mądrość została stworzona przez Boga. Pan Bóg obdarzył mądrością tych, których umiłował.
Komentarz do II czytania
Ef 1,3-6.15-18;
W drugim czytaniu usłyszymy, że Pan Bóg umiłował i wybrał nas przed założeniem świata, pragnąc abyśmy byli święci.
Komentarz do Ewangelii
J 1,1-18;
Za chwilę usłyszymy o Słowie, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami.