K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 47
Rok A
IV Niedziela Wielkiego Postu
Komentarz do I czytania
1 Sm 16,1b.6-7.10-13b;
Dawid jako dziecko został namaszczony na króla. Tego namaszczenia dokonał prorok Samuel na wyraźne polecenie Boga. 
Dawid, kiedy dorósł - stał się wspaniałym władcą. Wspaniale odpowiedział swoim życiem na Boże powołanie.
Komentarz do II czytania
Ef 5,8-14;
Kto postępuje drogą światłości, czyli drogą Pana Jezusa ten będzie prawy i sprawiedliwy. Pan Bóg będzie mu błogosławił.
Ktoś kto trwa w grzechach ciągle jeszcze chodzi w ciemności.
Święty Paweł wzywa nas wszystkich do przebudzenia.
Komentarz do Ewangelii
J 9,1-41;
Każdy może prosić Jezusa o uzdrowienie. Jednym trzeba uzdrowienia uszu, innym oczu a jeszcze innym uzdrowienia duszy. 
Dzisiejsza Ewangelia mówi o uzdrowieniu niewidomego.