K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 71
Rok A
II Niedziela Wielkanocna 
Bożego Miłosierdzia
Komentarz do I czytania
Dz 2, 42-47;
Za chwilę usłyszymy fragment Pisma świętego mówiący o tym, co czynili ludzie wierzący w początkach Kościoła. 
Pierwsi chrześcijanie modlili się, trwali we wspólnocie, gromadzili się na Mszy św., a tym co posiadali dzielili się z innymi.
Komentarz do II czytania
1 P 1,3-9;
Słowo Boże , które za chwilę usłyszymy zachęca nas do nadziei, radości i miłości. Pełnię tych darów otrzymamy, gdy będą zbawione nasze dusze.
Komentarz do Ewangelii
J 20,19-31;
Ewangelię słuchamy zawsze w postawie stojącej gdyż spotykamy się w niej z Panem Jezusem. Pan Jezus przychodzi do nas nieoczekiwanie. Swoją obecnością w Ewangelii nas zaskakuje. Czasem jest trudno w to uwierzyć, tak samo jak świętemu Tomaszowi.