K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 102
Rok B
03 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Jon 3,1-5.10;
Jonasz, o którym za chwilę usłyszymy, był człowiekiem pobożnym, ale nie bardzo posłusznym Panu Bogu. Gdy jednak posłuchał Pana Boga – nawrócili się wszyscy mieszkańcy Niniwy i ominęła ich kara Boża.
Komentarz do II czytania
1 Kor 7,29-31;
Św. Paweł mówi o tym, że nie ma zbyt dużo czasu na to, aby się nawrócić. Czas dany przez Boga trzeba dobrze wykorzystać.
Komentarz do Ewangelii
Mk 1,14-20;
Pan Jezus powołuje Apostołów aby pomagali Mu wzywać wszystkich ludzi do nawrócenia i wiary w Ewangelię.