K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 25
Rok C
Niedziela Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa
Komentarz do I czytania
1 Sm 1,20-22.24-28;
Samuel jest wymodlonym synem Anny. Anna najlepszy owoc swego życia oddaje na zawsze Panu Bogu.
Komentarz do II czytania
1 J 3,1-2.21-24;
Bóg obiecuje, że poznamy wielką tajemnicę naszej przyszłości. Ale już dzisiaj wiemy, że Bóg nas kocha i jesteśmy dziećmi Bożymi.
Komentarz do Ewangelii
Łk 2,41-52;
Jezus nigdy nie zagubił się, ale będąc w świątyni pozwala nam byśmy Go odnajdywali.