K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 70
Rok ABC
Poniedziałek Wielkanocny
Komentarz do I czytania
Dz 2,14.22b-32;
Święty Piotr, po zesłaniu Ducha Świętego, pełen mocy Bożej wygłasza swoje pierwsze kazanie. W tym kazaniu daje świadectwo, że Jezus, który umarł na drzewie krzyża zmartwychwstał i żyje.
Komentarz do II czytania
*** *** *** *** ***
Komentarz do Ewangelii
Mt 28,8-15;
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam reakcje ludzi na wieść o pustym grobie Jezusa. Kobiety, które uwierzyły aniołowi, idąc do apostołów spotkały na drodze żywego Jezusa i oddały Mu pokłon. Stały się świadkami Jego Zmartwychwstania.