K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 23
Rok A
Niedziela Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa
Komentarz do I czytania
Syr 3,2-6.12-14
Kto jest posłuszny Bogu ten czci swoich rodziców. Jednocześnie posłuszeństwo i szacunek wobec rodziców pogłębia i umacnia miłość do Boga.
Komentarz do II czytania
Kol 3,12-21;
Św. Paweł przedstawia zasady chrześcijańskiego życia. Taki sposób postępowania sprzyja osiąganiu świętości.
Komentarz do Ewangelii
Mt 2,13-15.19-23;
Mężczyzna, który przez modlitwę jednoczy się z Bogiem i wsłuchuje się w Słowo Boże, staje się wspaniałym opiekunem i prawdziwym ojcem rodziny. Obrazem takiego ojcostwa jest Święty Józef mąż Maryi.