K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 15
Rok ABC
PASTERKA
Komentarz do I czytania
Iz 9,1-3,5-6;
Prorok Izajasz zapowiada narodziny Dziecięcia, któremu przypisano niezwykłe imię: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Komentarz do II czytania
Tt 2,11-14;
Św. Paweł mówi, że Boże Dziecię okazuje nam łaskę, która daje nam zbawienie.
Komentarz do Ewangelii
Łk 2,1-14:
Ewangelia dzisiejszej nocy wprowadza nas w tajemnicę Groty Betlejemskiej, gdzie narodził się nam Zbawiciel, Jezus Syn Boży.