K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 101
Rok A
03 Niedziela Zwykła
Komentarz do I czytania
Iz 8,23b-9,3;
W pierwszym czytaniu usłyszymy o ciemności i światłości. Gdy jest CIEMNO - ludzie się SMUCĄ. Gdy jest JASNO - ludzie się WESELĄ. Posłuchaj dzisiaj o radości.
Komentarz do II czytania
1 Kor 1,10-13.17;
Różni ludzie kłócą się na wiele różnych sposobów. Bardzo łatwo się pokłócić. Trudniej jest dojść do zgody. Pomaga nam w tym KRZYŻ Chrystusa i Jego ŁASKA.
Komentarz do Ewangelii
Mt 4,12-23;
Chrystus wzywa wszystkich do nawrócenia. Pomagają Mu w tym apostołowie, papież, biskupi, księża, których do tego powołał Pan Jezus. Nie można przecież żyć w ciemności.