K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 13
Rok C
IV Niedziela Adwentu
Komentarz do I czytania
Mt 5,1-4a
Prorok Micheasz zapowiada narodziny Syna Bożego. Miejscem narodzenia Mesjasza będzie małe miasteczko Betlejem.
Komentarz do II czytania
Hbr 10,5-10
Pan Jezus nas uświęca, gdyż pełni wolę Ojca, który jest w niebie. Jeżeli żyjemy według myśli Bożej stajemy się świętymi. Właśnie w tym celu Jezus przychodzi na świat.
Komentarz do Ewangelii
Łk 1,39-45
Bóg dokonuje zbawienia świata przez Ciało Chrystusa, które On przyjął z Maryi Dziewicy. Dlatego razem z Elżbietą wołamy dzisiaj do Maryi: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona