K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 44
Rok A
III Niedziela Wielkiego Postu
Komentarz do I czytania
Wj 17,3-7;
Żydzi wędrujący z Mojżeszem przez pustynię, często buntowali się przeciw Panu Bogu. Tym razem zabrakło im wody. Prawie umierali z pragnienia. 
O tym, co obiecał Pan Bóg, oraz co uczynił Mojżesz, dowiemy się słuchając dzisiejszego pierwszego czytania
Komentarz do II czytania
Rz 5,1-2.5-8;
Gdy Pan Bóg zechce to nawet na pustyni może wypłynąć woda ze skały. Podobnie może być rozlana w naszych sercach łaska Boża. Serca ludzi są czasami jak skała albo jak pustynia. Posłuchajmy o tym, kto nam daje łaskę konieczną do zbawienia i w jaki sposób.
Komentarz do Ewangelii
J 4,5-42;
Żydzi i Samarytanie nie rozmawiali ze sobą i nie lubili się. Mimo to Jezus, siedząc przy studni, rozpoczął rozmowę z Samarytanką. 
Kobieta samarytańska, z którą rozmawia Pan Jezus, zachwyciła się Jego słowem i uwierzyła Jezusowi całym sercem.