K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 12
Rok B
IV Niedziela Adwentu
Komentarz do I czytania
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16
W Król Dawid otrzymał obietnicę, że jego potomek będzie królem i mesjaszem. Tym zapowiedzianym Królem jest Pan Jezus.
Komentarz do II czytania
Rz 16,25-27
Przez wiele wieków Bóg miał swoją tajemnicę, którą powoli odkrywał ludziom. Dopiero Pan Jezus wszystkim ogłosił, że Bóg kocha wszystkich ludzi.
Komentarz do Ewangelii
Łk 1,26-28
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że Maryja: 
  
• ZAWSZE była PEŁNA ŁASKI,
• rozważała słowo Boże,
• była posłuszna Panu Bogu.
Dzięki temu Jezus przyszedł na świat.