K  MENTARZE
           do Liturgii SłowaProstokąt zaokrąglony: Lp 21
Rok ABC
II Dzień Bożego Narodzenia
Św. Szczepana
Komentarz do I czytania
Dz 6,8-10; 7,54-60;
Święty Szczepan żył pełnią łaski Bożej. W chwili męczeńskiej śmierci zobaczył niebo otwarte i Syna Człowieczego. Stał się świadkiem Chrystusa żyjącego na wieki.
Komentarz do II czytania
*** *** *** *** ***
Komentarz do Ewangelii
Mt 10,17-22;
Uczniowie Jezusa mają świadomość, że mogą być prześladowani. Mają też zapewnienie Jezusa, że ich wierność prowadzi do zbawienia.